วิสัยทัศน์ผู้ใช้ กรีน ค๊อตตอน จะรู้สึกได้ถึงความสบาย คุ้มค่า และมั่นใจ กับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสมอ