อัตลักษณ์ตราสินค้าการพัฒนาครั้งสำคัญของกรีน ค๊อตตอน (ประเทศไทย) กับรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับปัจจุบัน