แนวคิดสินค้าทุกชิ้น จะเน้นความเรียบง่าย ความสบาย ปลอดสารพิษและสิ่งเจือปน เพื่อทำให้ลูกค้ามีโอกาสได้ห่างไกลจากสารเคมี ที่เป็นมลภาวะในชีวิตประจำวันที่ต้องพบเจออยู่เสมอ กรีน ค๊อตตอน จะช่วยดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้ดียิ่งขึ้น เหมือนได้นำพาชีวิตกลับมาสู่ธรรมชาติอีกครั้ง