ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีกับ Green Cotton

home page video เล่นวิดีโอ

“กรีนค๊อตตอน (ประเทศไทย) ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือเลือกใช้ผ้าฝ้ายไม่ฟอกย้อม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันทุกวัน


เพราะผ้าฝ้ายที่ไม่ฟอกย้อม สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากร อย่างเช่น น้ำและไฟฟ้า ช่วยปกป้องสภาพแวดล้อม และ ยังปลอดภัยต่อผู้สวมใส่และผู้ที่นำไปใช้งาน โดยไม่มีสารตกค้าง ซึ่งเป็นผลดีต่อโลกของเรา”


กรีน ค๊อตตอน(ประเทศไทย)

ร้านค้า